Podmínky účasti

Podmínky účasti v hodinách "Cvičeníčka"

Pro všechny příchozí po dosažení 6 let věku ve všech kurzech platí povinnost každý týden předložit před vstupem negativní test na covid ne starší 7 dní. Výjimku mají všichni s očkováním oběma dávkami 14 dní po druhé dávce nebo 14 dní po první dávce jednodávkové vakcíny, dále ti, kteří doloží prodělání covidu nejdéle 180 dní po pozitivním testu.

Tyto podmínky budou průběžně aktualizovány.
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty

Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní.


Odesláním přihlášky dávám informovaný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro případ nenadálé situace, která by mohla v průběhu cvičení nastat, pro komunikaci s rodiči a nabídky dalších akcí provozovatelů programu a pro účely daňového účetnictví. Provozovatel programu Cvičeníčko bude s osobními údaji nakládat v souladu s GDPR. Po ukončení docházky dítěte budou osobní údaje archivovány pouze podle zákona o daňové evidenci (586/1992 Sb. paragraf-7b).

Dále souhlasím s pořizováním fotodokumentace a video záznamů v hodinách cvičení s tím, že tyto mohou být použity k propagaci programu na internetu a případných letácích. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit nebo odvolat e-mailem na nemkyova@cvicenicko.cz s uvedením jména, příjmení dítěte, dne a hodiny přihlášeného kurzu.

  • doprovod do cvičební hodiny předá dítě zdravé a způsobilé k absolvování cvičení, na případné možné zdravotní potíže upozorní provozovatele cvičení předem
  • na začátek cvičební hodiny čekají děti před cvičebním sálem, dokud si je cvičitel nepřevezme (za jeho bezpečnost jsou v této době zodpovědní rodiče)
  • v hodinách cvičení rodičů s dětmi zodpovídá za bezpečnost dětí vždy doprovod dítěte
  • v případě nezvladatelnosti projevů Vašeho dítěte bude na požádání cvičitelů v hodině přítomen dospělý zástupce, který převezme zodpovědnost za jeho bezpečí (z docházky může být dítě i vyřazeno, pokud by svým jednáním bránilo ostatním dětem v plnohodnotném prožití cvičební hodiny)
  • za případné škody na majetku provozovatele cvičení nebo pronájemce prostor, způsobené Vaším dítětem, přebíráte finanční odpovědnost
  • v ceně není zahrnuto úrazové pojištění

Podmínky účasti v hodinách na ZŠ Řehořova 3 v Brně-Černovicích

Budou upřesněny na základě požadavků školy.

Kameňák Fitness Centrum - Oblá 51c, Brno -Nový Lískovec

  • přezouvejte se vždy nahoře nad schody
  • pokud jedete s kočárkem, přezujte se hned za dveřmi a vezměte si s návleky na kolečka kočárku (návleky)
  • přezouvejte i malé děti, které přijdou s Vámi a nejdou cvičit
  • použité jednorázové plínky prosím odneste k vyhození mimo budovu fitka (zápach z nich není příjemný dalším návštěvníkům)

Sociální sítě

Kontakt