Programy pro děti

VESELÉ CVIČENÍ
PRO DĚTI OD 3 DO 10 LET
A RODIČE S DĚTMI V BRNĚ

„Cvičeníčko“, aneb proč cvičení pro děti u nás

Podrobnosti k jednotlivým programům níže.
Děti jsou hravé a mají velkou fantazii. Z toho v tvorbě programu vycházíme. Vtáhneme je do tématu hodiny a jednotlivé pohybové úkoly, které jsou základem našeho programu, k němu vztahujeme. Obsahem hodiny jsou potom pohybové hry. Využíváme velké množství pestrobarevného náčiní a nářadí pro malé děti a střídáním pohybových úkolů udržujeme motivaci dětí na potřebné úrovni. 
V případě zájmu o cvičení dětí se speciálními potřebami mě kontaktujte telefonicky. 
Pohybová činnost patří k základním fyziologickým potřebám každého jedince a jako trenérka sportovní gymnastiky s dlouholetou praxí mám ověřeno, že fyzicky zdatné děti si více věří a jsou psychicky odolnější. Obratné děti dokážou v nebezpečných situacích také lépe reagovat a v běžném životě mívají méně zranění. Gymnastika je v neposlední řadě základem pro většinu ostatních sportů. Proto jsem v roce 2006 spolu s trenérem Tomášem Plíhalem program Cvičeníčko vytvořila. Ten jej nyní provozuje ve Sportcentru Ivanovice a na WZŠ a MŠ Plovdivská v Žabovřeskách.  
Image

Cvičení pro rodiče s dětmi od 18 měsíců

V hodinách cvičení rodičů s dětmi ve Fitku Kameňák Brno-Nový Lískovec prožívají malí sportovci své sportovní dobrodružství v kontaktu se svými nejbližšími, s některým z rodičů nebo prarodičů, a společně se mohou radovat z nových dovedností. 
Ve věku od 1,5 roku jde pohybový rozvoj rychle dopředu a důvodů k radosti je opravdu hodně. Do hodin jsou zařazovány pohybové činnosti důležité pro správný fyzický vývoj dítěte. Formou opičích drah plní malé děti pohybové úkoly. Jedná se o lezení v různých formách, cvičení pro rozvoj rovnováhy a cvičení pro rozvoj síly. 
V hodinách děti poznávají své tělo, učí se překonávat obavy z neznámého a získávají sociální kontakty se svými vrstevníky, což jim usnadní pozdější vstup do mateřské školy. Rozvoj obratnosti, který je hlavním cílem hodin Cvičeníčka, výrazně snižuje nebezpečí úrazu v běžném životě dítěte.
Image

Cvičení pro děti od 3 do 5 let

Image
Hodiny kurzů cvičení dětí od 3 let na ZŠ Řehořova 3 v Brně-Černovicích probíhají ve velké tělocvičně. Děti cvičí pod dohledem zkušených trenérů a instruktorů, učí se spolupráci a samostatnosti a nacházejí si nové kamarády. Různého náčiní, nářadí a pomůcek speciálně vyrobených pro cvičení malých dětí máme opravdu velké množství a všechno září barvami. Úsměv a smích dětí je pro nás důležitý a věříme, že jsou děti v hodinách šťastné a spokojené.
V úvodu děti každý týden hádají, na co si ten den budeme hrát, a téma je pak provází celou hodinou. Pokud si například hrajeme na poštu, děti v úvodním rozběhání ve skupinkách formou štafety jako pošťáci dopravují balíky. Po důkladné rozcvičce v hlavní části hodiny střídáme různé opičí dráhy, společná cvičení na žíněnkách a také oblíbenou nafukovací trampolínu.
Obsah je podřízen hlavnímu cíli, a to rozvoji obratnosti. Věnujeme se i rozvoji ostatních pohybových schopností a řada cvičení je kombinací požadavků na různé schopnosti. K dosažení těchto cílů používáme především pohybové hry a základní gymnastická cvičení.

Gymnastická přípravka pro děti od 4,5 do 10 let

Samostatnou kapitolou je tzv. gymnastická přípravka v tělocvičně ZŠ Řehořova 3 v Brně-Černovicích. Tato hodina je určena dětem od 5 do 10 let. Nejedná se o výběrovou hodinu. Cíle a obsah tohoto kurzu jsou podobné jako u cvičení dětí od 3 let, mnohem více času je však věnováno základům gymnastiky. Jedná se s nadsázkou o hodiny “gymnastou snadno a rychle”. Pomocí různých pohybových průprav se s dětmi dostáváme k finálnímu provedení základních gymnastických prvků mnohem rychleji. To nás samozřejmě těší a baví.

Image

Sociální sítě

Kontakt