Ceník

Rodiče s dětmi Fitko Kameňák Nový Lískovec

Školní rok je organizován ve čtyřech blocích. Kdykoliv po spuštění přihlášek je možné se přihlásit do libovolného bloku, jeho zbytkové části nebo více bloků najednou. V případě přihlášení do již probíhajícího bloku bude účtována poměrná část za zbytek tohoto bloku od data přihlášení. Po přihlášení do více bloků je vystavena faktura za všechny tyto bloky najednou, platí se tedy předem. Takto provedená úhrada je v ceníku zvýhodněna. 
Ceny jsou nastaveny s přihlédnutím k běžným nemocem a státním svátkům, náhrady se neposkytují. Druhý blok je prodloužen o 14 dní vánočního volna. 
V případě odhlášení do 3 dnů po první přihlášené hodině činí storno poplatek 130,- Kč, při pozdějším odhlášení bude vráceno kurzovné za zbytek uhrazeného kurzu po datu odhlášení snížený o 260,- Kč. 
  • cena jednoho bloku 1 170,- Kč (případně poměrná část za zbytek tohoto bloku od data přihlášení)
  • cena dvou bloků 2 220,- Kč (případně snížena o hodiny proběhlé před datem přihlášení)
  • cena tří bloků 3 340,- Kč (případně snížena o hodiny proběhlé před datem přihlášení)
  • cena 4 bloků 4 140,- Kč (případně snížena o hodiny proběhlé před datem přihlášení)
Image

Děti od 3 let FSpS MU univerzitní kampus Bohunice

Školní rok je organizován ve dvou pololetích (semestrech). Kdykoliv po spuštění přihlášek je možné se přihlásit do libovolného pololetí, jeho zbytkové části nebo obou pololetí. V případě přihlášení do již probíhajícího bloku bude účtována poměrná část za zbytek tohoto pololetí od data přihlášení. Po přihlášení do obou pololetí je vystavena faktura za obě pololetí najednou, platí se tedy předem. Takto provedená úhrada je v ceníku zvýhodněna. 
Ceny jsou nastaveny s přihlédnutím k běžným nemocem a státním svátkům, náhrady se neposkytují. První pololetí je prodlouženo o 14 dní vánočního volna.
V případě odhlášení do 3 dnů po první přihlášené hodině činí storno poplatek 110,- Kč, při pozdějším odhlášení bude vráceno kurzovné za zbytek uhrazeného kurzu po datu odhlášení snížený o 220,- Kč. 
  • cena jednoho pololetí 1 980,- Kč (případně snížena o hodiny proběhlé před datem přihlášení)
  • cena dvou pololetí 3 780,- Kč (případně snížena o hodiny proběhlé před datem přihlášení)
Image

Naši partneři

Image

Sociální sítě

Kontakt