Podmínky účasti

Podmínky účasti v hodinách "Cvičeníčka"


Odesláním přihlášky dávám informovaný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro případ nenadálé situace, která by mohla v průběhu cvičení nastat, pro komunikaci s rodiči a nabídky dalších akcí provozovatelů programu a pro účely daňového účetnictví. Provozovatel programu Cvičeníčko bude s osobními údaji nakládat v souladu s GDPR. Po ukončení docházky dítěte budou osobní údaje archivovány pouze podle zákona o daňové evidenci (586/1992 Sb. paragraf-7b).

Dále souhlasím s pořizováním fotodokumentace a video záznamů v hodinách cvičení s tím, že tyto mohou být použity k propagaci programu na internetu a případných letácích. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit nebo odvolat e-mailem na nemkyova@cvicenicko.cz s uvedením jména, příjmení dítěte, dne a hodiny přihlášeného kurzu.

 • doprovod do cvičební hodiny předá dítě zdravé a způsobilé k absolvování cvičení, na případné možné zdravotní potíže upozorní provozovatele cvičení předem
 • na začátek cvičební hodiny čekají děti před cvičebním sálem, dokud si je cvičitel nepřevezme (za jeho bezpečnost jsou v této době zodpovědní rodiče)
 • v hodinách cvičení rodičů s dětmi zodpovídá za bezpečnost dětí vždy doprovod dítěte
 • v případě nezvladatelnosti projevů Vašeho dítěte bude na požádání cvičitelů v hodině přítomen dospělý zástupce, který převezme zodpovědnost za jeho bezpečí (z docházky může být dítě i vyřazeno, pokud by svým jednáním bránilo ostatním dětem v plnohodnotném prožití cvičební hodiny)
 • za případné škody na majetku provozovatele cvičení nebo pronájemce prostor, způsobené Vaším dítětem, přebíráte finanční odpovědnost
 • v ceně není zahrnuto úrazové pojištění

Podmínky účasti v hodinách na ZŠ Řehořova 3 v Brně-Černovicích

 • v hodinách může být přítomen doprovod dítěte
 • do tělocvičny je povolen vstup pouze po přezutí, a to i dětem, které přijdou s doprovodem a necvičí
 • děti, které nejsou přihlášeny do kurzu, se nemohou pohybovat po tělocvičně, a to ani v doprovodu rodičů
 • doprovod může dítě, které není hned schopno samostatného pohybu po tělocvičně, zpočátku doprovázet; cílem je samostatné cvičení dětí; dopomoc a rady dává dětem vždy trenérka nebo trenér
 • pokud v průběhu hodiny odvádíte dítě z tělocvičny, nahlaste toto trenérům, abychom dítě zbytečně nehledali
 • v tělocvičně je všem zakázána  konzumace potravin 
 • použité pleny odneste mimo budovu školy

Kameňák Fitness Centrum - Oblá 51c, Brno -Nový Lískovec

 • přezouvejte se vždy nahoře nad schody
 • pokud jedete s kočárkem, přezujte se hned za dveřmi a vezměte si s návleky na kolečka kočárku (návleky)
 • přezouvejte i malé děti, které přijdou s Vámi a nejdou cvičit
 • použité jednorázové plínky prosím odneste k vyhození mimo budovu fitka (zápach z nich není příjemný dalším návštěvníkům)
 • v případě, že potřebujete nakrmit své dítě, přesuňte se do šatny, v sále prosím nejezte 

Sociální sítě

Kontakt