Podmínky účasti

Podmínky účasti v hodinách "Cvičeníčka"

Podmínky O-N-T neplatí v případě, kdy se aktivit účastní pouze děti či žáci z jedné školy (včetně jejích dozoru) nebo jedná-li se o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu.

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že už se nemusí dokládat negativní výsledek testu na koronavirus.

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).


Tyto podmínky budou průběžně aktualizovány.
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty


Odesláním přihlášky dávám informovaný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro případ nenadálé situace, která by mohla v průběhu cvičení nastat, pro komunikaci s rodiči a nabídky dalších akcí provozovatelů programu a pro účely daňového účetnictví. Provozovatel programu Cvičeníčko bude s osobními údaji nakládat v souladu s GDPR. Po ukončení docházky dítěte budou osobní údaje archivovány pouze podle zákona o daňové evidenci (586/1992 Sb. paragraf-7b).

Dále souhlasím s pořizováním fotodokumentace a video záznamů v hodinách cvičení s tím, že tyto mohou být použity k propagaci programu na internetu a případných letácích. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit nebo odvolat e-mailem na nemkyova@cvicenicko.cz s uvedením jména, příjmení dítěte, dne a hodiny přihlášeného kurzu.

  • doprovod do cvičební hodiny předá dítě zdravé a způsobilé k absolvování cvičení, na případné možné zdravotní potíže upozorní provozovatele cvičení předem
  • na začátek cvičební hodiny čekají děti před cvičebním sálem, dokud si je cvičitel nepřevezme (za jeho bezpečnost jsou v této době zodpovědní rodiče)
  • v hodinách cvičení rodičů s dětmi zodpovídá za bezpečnost dětí vždy doprovod dítěte
  • v případě nezvladatelnosti projevů Vašeho dítěte bude na požádání cvičitelů v hodině přítomen dospělý zástupce, který převezme zodpovědnost za jeho bezpečí (z docházky může být dítě i vyřazeno, pokud by svým jednáním bránilo ostatním dětem v plnohodnotném prožití cvičební hodiny)
  • za případné škody na majetku provozovatele cvičení nebo pronájemce prostor, způsobené Vaším dítětem, přebíráte finanční odpovědnost
  • v ceně není zahrnuto úrazové pojištění

Podmínky účasti v hodinách na ZŠ Řehořova 3 v Brně-Černovicích

Budou upřesněny na základě požadavků školy.

Kameňák Fitness Centrum - Oblá 51c, Brno -Nový Lískovec

  • přezouvejte se vždy nahoře nad schody
  • pokud jedete s kočárkem, přezujte se hned za dveřmi a vezměte si s návleky na kolečka kočárku (návleky)
  • přezouvejte i malé děti, které přijdou s Vámi a nejdou cvičit
  • použité jednorázové plínky prosím odneste k vyhození mimo budovu fitka (zápach z nich není příjemný dalším návštěvníkům)

Sociální sítě

Kontakt