Podmínky účasti

Podmínky účasti v hodinách "Cvičeníčka"

Odesláním přihlášky dávám informovaný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro případ nenadálé situace, která by mohla v průběhu cvičení nastat, pro komunikaci s rodiči a nabídky dalších akcí provozovatelů programu a pro účely daňového účetnictví. Provozovatel programu Cvičeníčko bude s osobními údaji nakládat v souladu s GDPR. Po ukončení docházky dítěte budou osobní údaje archivovány pouze podle zákona o daňové evidenci (586/1992 Sb. paragraf-7b).

Dále souhlasím s pořizováním fotodokumentace a video záznamů v hodinách cvičení s tím, že tyto mohou být použity k propagaci programu na internetu a případných letácích. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit nebo odvolat e-mailem na nemkyova@cvicenicko.cz s uvedením jména, příjmení dítěte, dne a hodiny přihlášeného kurzu.

 • doprovod do cvičební hodiny předá dítě zdravé a způsobilé k absolvování cvičení, na případné možné zdravotní potíže upozorní provozovatele cvičení předem
 • na začátek cvičební hodiny čekají děti před cvičebním sálem, dokud si je cvičitel nepřevezme (za jeho bezpečnost jsou v této době zodpovědní rodiče)
 • v hodinách cvičení rodičů s dětmi zodpovídá za bezpečnost dětí vždy doprovod dítěte
 • v případě nezvladatelnosti projevů Vašeho dítěte bude na požádání cvičitelů v hodině přítomen dospělý zástupce, který převezme zodpovědnost za jeho bezpečí (z docházky může být dítě i vyřazeno, pokud by svým jednáním bránilo ostatním dětem v plnohodnotném prožití cvičební hodiny)
 • za případné škody na majetku provozovatele cvičení nebo pronájemce prostor, způsobené Vaším dítětem, přebíráte finanční odpovědnost
 • v ceně není zahrnuto úrazové pojištění
 • o vrácení části peněz zaplacených lekcí lze požádat v případě nemoci delší než 14 dnů po předložení lékařské zprávy - vrácena bude částka za třetí a další hodiny absence a to: za hodinu absence ve cvičení rodičů s dětmi částka 40 Kč (při platbě za pololetí), v hodinách cvičení dětí 35 Kč

Podmínky účasti v hodinách Fakulta sportovních studií Univerzitní kampus - Kamenice 5, Brno - Bohunice

 • do prostor za šatnami, tedy již do chodby za nimi, je nutné vstupovat v přezůvkách (pokud nenajdete volnou skříňku a nesete si boty s sebou, musejí být v igelitové tašce). Boty je bezpodmínečně nutné vyzout nebo opatřit nepromokavými návleky nejpozději v šatnách nebo v chodbičce s vchody do šaten (toto platí pro všechny návštěvníky tělocvičen, tedy i malé děti, které máte s sebou a nejdou cvičit)
 • s kočárkem můžete projet a zaparkovat ho v prostoru mezi šatnami a tělocvičnou pouze v případě, že kolečka u šaten opatříte návleky (návleky)
 • nenechejte děti hrát v prostorách před tělocvičnou honičku
 • po skončení hodiny opusťte s dětmi ihned tělocvičnu, protože začíná další pronájem a každá minuta je zde velmi drahá
 • veškeré věci si odkládejte do skříněk v šatnách šatnách, pokud nenajdete volnou skříňku, vložte obuv do igelitového sáčku (prosím počítejte s touto eventualitou předem) a všechny svoje věci vezměte do tělocvičny (platí zákaz odkládání předmětů mimo šatny)
 • Dodržování těchto pravidel je podmínkou účasti Vašich dětí v našich kurzech, je totiž podmínkou prodloužení našich pronájmů tělocvičny.

Kameňák Fitness Centrum - Oblá 51c, Brno -Nový Lískovec

 • přezouvejte se vždy nahoře nad schody
 • pokud jedete s kočárkem, přezujte se hned za dveřmi a vezměte si s návleky na kolečka kočárku (návleky)
 • přezouvejte i malé děti, které přijdou s Vámi a nejdou cvičit
 • použité jednorázové plínky prosím odneste k vyhození mimo budovu fitka (zápach z nich není příjemný dalším návštěvníkům)

Naši partneři

Image

Sociální sítě

Kontakt