Cvičení pro děti

Pořádáme cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku a pro děti do 9 let v Brně.


Nabízíme tématicky zaměřené hodiny intenzivního cvičení dětí s důrazem na rozvoj obratnosti a základy gymnastiky. Tyto pohybové kroužky probíhají na různých místech v Brně. Děti od jednoho a půl roku mohou navštěvovat cvičení rodičů s dětmi, děti od tří let již absolvují odpolední hodiny, kde cvičí bez rodičů. V odpoledních hodinách pro děti mohou být rodiče přítomni a případně dětem v průběhu hodiny pomáhat. Děti si vytvářejí kladný vztah k pohybovým aktivitám a připravují se tak k přechodu do sportovních oddílů různých sportů od rekreační až k výkonnostní či vrcholové úrovni. Cvičíme v tělocvičnách vybavených speciálním motivačním nářadím a náčiním pro malé děti. Do kurzů se lze zapojit kdykoliv v průběhu roku za poměrnou část ceny běžícího pololetí. Program "Cvičeníčko" připravili a provozují Mgr. Radmila Nemkyová a Tomáš Plíhal. Cvičení probíhá formou pohybové hry, pohybové průpravy, pohybové výchovy a modifikované technické přípravy. Cvičební program je koncipován s důrazem na to, aby ho mohly absolvovat všechny děti a aby každé dítě vítězilo především samo nad sebou a mohlo být úspěšné.

Je prokázáno, že obratné děti mívají méně úrazů a fyzická zdatnost zvyšuje obranyschopnost dětského organismu.

 

Cvičíme pro Vás zde